Gezond ouder worden in Nederland zonder bril

Jaarlijks zijn er onder Nederlandse 65-plussers meer dan een miljoen valincidenten en kan gevolg zijn van verminderde spierkracht en onbalans. Echter word één belangrijk aspect vergeten ‘’goed zicht en evenwicht’’ en wij menen dat dit oktober 2019 als cursus is opgestart in onze gemeente. Nederland kent ruim 150.000 stichtingen met een scala aan goede bedoelingen.

De Rijksoverheid wil ouderen helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Laten we u eens meenemen naar de praktijk en kijken naar de groepen uitkeringsgerechtigden, ouderen met een kale AOW en mensen in de schuldsanering of gewoon werkende armen, en dan hebben we het nog niet eens over de stille armoede.

De groepen die worden weergegeven moeten elke maand de touwtjes aan elkaar zien te breien om rond te komen. Niets bijzonders zult u denken, maar deze mensen kunnen er echt niets bij hebben zoals een kapotte koelkast, wasmachine of medische hulpmiddelen zoals een bril.

Dit thema gaat dus over ‘’ Gezond ouder worden in Nederland zonder bril’’. Er bereiken ons verhalen over mensen die broodnodig een nieuwe bril nodig hebben om medische redenen maar die ze niet kunnen betalen en de gemeente geeft niet thuis.

Laten we een praktijkvoorbeeld nemen van een inwoner van onze gemeente die te maken heeft met de ziekte van Ménière en migraine. Deze inwoner heeft een De Utermöhlen prismabril nodig en heeft daar veel baat bij. Utermöhlen ontdekte in 1940 dat zijn vrouw, die leed aan de ziekte van Ménière, er baat bij had als zij een bril droeg met zwakke asymmetrische prismatische glazen. Zonder deze glazen val je vaker en door slecht te kunnen zien roept weer andere klachten op zoals migraine.

Deze glazen kosten al gauw € 450,= per stuk en de gehele bril kost rond de duizend euro. Bij een normale oogmeting wordt doorgaans vooral gekeken naar de werking van ieder specifiek oog en de mogelijk benodigde sterkte van uw lenzen of brillenglazen. Tijdens een prismameting wordt daarentegen gekeken naar de afwijking in de stand tussen beide ogen. Is er teveel afwijking dan word er doorverwezen naar een oogarts maandelijks komt daar dan je eigen risico bij van € 38,50.

Hoe nu verder.

CZ voorliggende voorziening

Heb je een collectieve verzekering bij CZ dan en heb je de maximale vergoeding dan ben je verzekerd voor:
D.4.7.a/b/c en D.1.4.

per 2 jaar: € 280,- voor ooglaseren of € 180,- voor contactlenzen of € 280,- voor dubbelfocus glazen of € 180,- voor enkelfocus glazen; € 70,- voor het montuur (als deze samen met de glazen is gekocht en als deze glazen ook worden vergoed) Deze kosten zijn gedekt voor een normale bril zonder prisma maar lang niet voldoende.

Aanvraag bijzondere bijstand

De inwoner heeft een aanvraag gedaan in 2017 bijzondere bijstand voor een prismabril en moest een boekhouding inleveren van 26 kantjes. Het antwoord van uw gemeente was duidelijk de zaak werd afgewezen in een brief niet eens een beschikking omdat deze niet bijzonder was en er werd verwezen naar de voorliggende voorziening van CZ maar deze was niet toereikend. De artikelen van de wet vlogen je om de oren en dat was het dan. Met andere woorden ‘’geen goed zicht en weg evenwicht’’.

Bijzondere bijstand

Mensen met een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen, maar november 2018 heeft uw gemeente besloten dit niet meer te vergoeden alleen in bijzondere gevallen. De vraag is echter wat valt er onder bijzonder? Zo kennen we het verhaal van een mevrouw met een kapotte stofzuiger. Mevrouw vroeg bijzondere bijstand aan voor een nieuwe stofzuiger maar er moesten eerst twee medewerkers van de gemeente komen om te controleren of de stofzuiger wel kapot was en maakte een afspraak. Later ging de afspraak niet door want er was een medewerker die niet kon dus mevrouw moest met de stofzuiger naar het gemeentehuis komen. Met de stofzuiger achterop naar het gemeentehuis en eenmaal binnen werd ze tegengehouden door de beveiliging en die vroeg wat zij kwam doen met die stofzuiger. Ze zei ik moet die laten zien aan de afdeling werk en inkomen. Er kwam iemand naar beneden en die ging de stofzuiger proberen in de hal van het gemeentehuis. Het was er erg druk en als er iets mensonterends is dat is dit het wel. Het is ook gebeurd in onze eigen gemeente met een koelkast alleen kon die niet achterop de fiets.

Geld opzij leggen

In de brief kreeg men les hoe mensen met een uitkering geld opzij moesten leggen voor onvoorziene kosten. De opsteller van de brief heeft kennelijk een vergissing gemaakt en was vergeten dat mensen die naar de voedselbank lopen of bepaalde medicijnen zelf moeten betalen niet kunnen sparen. Immers een volle portemonnee denkt niet aan een lege.

Alternatief

Het alternatief is volgens de gemeente ‘’individuele inkomenstoeslag I.I.T dat eens per jaar kan worden aangevraagd voor mensen met een laag inkomen. We leven in een digitaal tijdperk maar we hebben nog nooit een wasmachine of een koelkast op de display zien weergeven ‘’let op ik ga binnen 2 maanden stuk’’, of ‘’ik ben nu 5 keer in de maand gevallen dus moet er rekening mee houden dat ik nog 15 keer val dan pas kan ik een nieuwe bril aanschaffen.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld is voor mensen met een laag inkomen geen feest. Vaak hebben ze een achterstand bij de zorgverlener en betalen hun schuld daarmee af of zijn hard toe aan nieuwe kleding.

Hoortoestellen

Ouder worden gaat vaak gepaard met doofheid en slecht zien. Heb je hoortoestellen nodig met een laag inkomen en een collectieve verzekering? Dan betaald de gemeente wel een gedeelte en word volledig vergoed. Je eigen risico ben je kwijt maar dat was je al door de vele medicijnen die je moet slikken De vraag is wat is het verschil in hulpmiddel een hoortoestel of bril? Hebben we hier te maken met een verdienmodel?

Fonds of stichting

De voorliggende voorziening die CZ bied is totaal niet toereikend voor medische brillen. Ook weten we dat het niet van de bijzondere bijstand komt en bijzondere gevallen zijn er niet. Laten we eens een persoon nemen die door het slechte zien valt en een heup breekt en alleen thuis woont. Hieronder een kostenplaatje (raming) wat dit gaat kosten:

  • Ambulancedienst € 880,=
  • 2 X poliklinisch onderzoek € 85,=
  • 2 X bekkenfoto € 80,=
  • Min. 1 X verdoving anesthesie € 187,=
  • Ongeveer 5 dagen in het ziekenhuis € 4500.=
  • Heupoperatie € 7000,=

Deze bedragen zijn richtlijnen en kunnen sterk uiteenlopen.

De revalidatie is hier nog niet in meegenomen Er zijn een legio aan termen en noem er een paar op:

Valrisicotest
Valanalyse
Formulier risico-inventarisatie
Valanamnese
Valagenda
Video valpreventie
Valrisico bij dementie

Als de persoon gevallen is en je vraagt wat is er gebeurt? Dan kan het antwoord zijn ‘’ik zie niet zo goed meer’’.

Het is tijd om een Stichting of fonds in het leven te roepen en subsidies aan te vragen. Gezien de bijna 12 miljoen subsidies die er verstrekt zijn in onze gemeente Goeree-Overflakkee in het eerste kwartaal van 2021.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welkom terug, we hebben je gemist!