UW MENING OVER LEVEN IN DE BIJSTAND, EN UW MENING OVER DE PARTICIPATIEWET.
Deze enquête is geheel anoniem.
Met onderstaande enquête willen wij, de Cliëntenraad Durf art 47. Goeree-Overflakkee, een beeld krijgen over uw:
  • Praktijkervaring met een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering;
  • De theorie en de praktijk van re-integratie trajecten;
  • De manier van werken van de Gemeente;
  • De Participatiewet;
  • Enz. 
De resultaten van deze enquête willen wij graag delen met cliëntenraden:
  • De landelijke cliëntenraad;
  • Politici;
  • Beleidsmedewerkers;
  • Uitvoerenden;
  • En natuurlijk voor u de uitkeringsgerechtigden.

Deze enquête is bedoeld om verbeterpunten/knelpunten aan het licht te brengen die door ervaringsdeskundigen (u dus) naar voren zijn gekomen.
Lees eerst de vraag en de antwoord mogelijkheden alvorens uw definitieve antwoord te geven.
Op iedere vraag is één antwoord mogelijk.
Wij danken u voor uw medewerking, en zien met grote belangstelling de resultaten tegemoet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Welkom terug, we hebben je gemist!