Welkom bij Cliëntenraad Durf art 47. Goeree-Overflakkee
De Cliëntenraad Durf art. 47 Goeree-Overflakkee is een onafhankelijke cliëntenraad opgericht door stichting Durfhuis welke opkomt voor de belangen van uitkeringsgerechtigden in de Participatiewet in heel Nederland met meldpunten in een groeiend aantal gemeenten. Wij zijn volledig onafhankelijk van uw gemeente. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd uw gemeenteraad, lokale en landelijke politieke partijen over onderwerpen aangaande de Participatiewet en het sociaal domein. Voor individuele uitdagingen / vraagstukken kunt u bij ons terecht aangaande uw bijstandsuitkering.
Enquête

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.

Artikel 47

Op grond van artikel 47 Participatiewet dienen personen uit de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onderdeel a Participatiewet) te worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet.

Cliëntenraden

De gemeente moet cliëntenparticipatie regelen in het kader van de Wet werk en bijstand. Deze wet verplicht gemeenten een verordening cliëntenparticipatie te maken. Dit is geen verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Ons team

Wim Witte

Oprichter

Wim Witte werkt als vrijwilliger bij Stichting Durfhuis en  projectleider bij Durfgeld. Het gehele ICT en webdesign behoort ook tot zijn taken. Daarnaast is hij mantelzorger voor beide ouders, en is zeer geïnteresseerd in schuldhulpverlening.

Peter Kamp

Voorzitter

Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij Stichting Durfhuis en projectleider bij de Kredietunie Nederland en Kredietunie Zwolle.

Ben Koot

Oprichter

Sociaal bewogen inspirator, professional probleem oplosser en medeoprichter van het Stichting Durfhuis 

Ben Koot is projectleider bij Durfboot en is een het ultieme klooi project dat laat zien hoe je met minimale financiële middelen maar elkaars kennis iets heel leuks kunt organizonderen..

 

Doree Coolenbrander

Medeoprichter

Doree Coolenbrander is  jurist.

Forum Cliëntenraad Durf art 47. Goeree-Overflakkee

Cliëntenraad Durf art 47. Goeree-Overflakkee is samen met Durfhuis Community een Forum gestart. Dit Forum is onderdeel van Durfhuis Community. Het waarom is dat we spannende tijden en de functionaliteit van sociale media is snel aan het veranderen, zeker nu er steeds meer sprake is van censuur als gevolg van onbekende fact checkers. Vandaar dat we

Lees meer »

Gezond ouder worden in Nederland zonder bril

Jaarlijks zijn er onder Nederlandse 65-plussers meer dan een miljoen valincidenten en kan gevolg zijn van verminderde spierkracht en onbalans. Echter word één belangrijk aspect vergeten ‘’goed zicht en evenwicht’’ en wij menen dat dit oktober 2019 als cursus is opgestart in onze gemeente. Nederland kent ruim 150.000 stichtingen met een scala aan goede bedoelingen.

Lees meer »

Welkom terug, we hebben je gemist!